Sjuklönelagen

Tommy Iseskog
330 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Sjuklönelagen innebär att sjukförsäkringssystemet inte enbart är ett socialförsäkringssystem; sjuklönelagen är en arbetsrättslig lagstiftning som på civilrättslig grund ger arbetstagaren rätt att erhålla sjuklön.

Sjuklönelagen reglerar en sjuklöneperiod, som numera är två veckor. Vidare innehåller lagen regler om bl.a. karensdag, återinsjuknande, sjuklönegaranti och högriskskydd.

I den trettonde upplagan av denna bok kommenteras sjuklönelagens regler med det innehåll dessa regler har från och med den 1 januari 2019 med bl.a. helt nya regler om karensavdrag istället för karensdag. Boken innehåller också en beskrivning av sjukförsäkringens regler för rätten till sjukpenning, den s.k. rehabiliteringskedjan. Dessa regler finns i socialförsäkringsbalken.