Korttidsarbete med statligt stöd

Tommy Iseskog
230 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Korttidsarbete

med statligt stöd

Sedan 2014 har det funnits en lag om korttidsarbete i Sverige. Lagen var till en början endast en beredskapslag; lagen kan aktiveras genom ett regeringsbeslut vid en ”synnerligen allvarlig lågkonjunktur”.

Dessa beredskapsregler gäller alltjämt. Lagen har nu tillförts permanenta regler, som handlar om korttidsarbete hos en enskild arbetsgivare, utan att en allmän och allvarlig lågkonjunktur råder eller står för dörren.

Lagen om korttidsarbete innehåller också tillfälliga regler med anledning av coronaepidemin.

I boken Korttidsarbete – med statligt stöd redovisar och kommenterar Tommy Iseskog vad lagens regler om arbetstids- och löneminskning samt statligt stöd innebär.

Innehållsförteckning


 • Förord, s.7

 • Bakgrund till lagen om stöd vid korttidsarbete, s.9

 • Begreppet korttidsarbete och den ursprungliga lagen, s.9

 • Utveckling av lagen om korttidsarbete, s.10

 • Coronaepidemin och en skyndsam handläggning, s.11

 • Det aktiverade systemet för korttidsarbete, s.12

 • Vilka arbetsgivare omfattas av det aktiverade systemet för korttidsarbete? s.12

 • Regeringen meddelar föreskrifter om stöd till arbetsgivare vid aktivering av lagen, s.14

 • Föreskrifter om aktivering av lagen om stöd vid korttidsarbete ska avse viss tid, s.15

 • Allmänna förutsättningar för stöd under aktiveringsperioden, s.15

 • Arbetstids- och löneminskningen, s.17

 • Förutsättningar för stöd vid korttidsarbete när det finns kollektivavtal, s.18

 • Initiativ till kollektivavtal och avtal om korttidsarbete, s.19

 • Ansökan om preliminärt stöd, s.21

 • Avstämning av stöd, s.21

 • Det permanenta systemet för stöd vid korttidsarbete, s.22

 • Vilka arbetsgivare omfattas av det permanenta systemet för korttidsarbete? s.22

 • Allmänna förutsättningar för stöd vid korttidsarbete enligt reglerna i det permanenta systemet, s.23

 • Speciella förutsättningar för stöd vid korttidsarbete enligt reglerna i det permanenta systemet, s.23

 • De ekonomiska svårigheterna ska vara tillfälliga och allvarliga, s.24

 • De ekonomiska svårigheterna ska ha orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll, s.26

 • De ekonomiska omständigheterna hade rimligen inte kunnat förutses eller undvikas, s.26

 • Arbetsgivaren ska ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att undvika kostnader för arbetskraft, s.28

 • Arbetstids- och löneminskningen, s.29

 • Förutsättningar för stöd vid korttidsarbete när det finns kollektivavtal, s.29

 • Förutsättningar för stöd vid korttidsarbete när kollektivavtal saknas,s.30

 • Initiativ till kollektivavtal och individuella avtal om korttidsarbete, s.31

 • Ansökan om preliminärt stöd, s.31

 • Avstämning av stöd, s.31

 • Karantänregel, s.32

 • Det ekonomiska stödet till arbetsgivaren, s.33

 • Stödperiod i det aktiverade systemet för stöd vid korttidsarbete, s.33

 • Det ekonomiska stödets storlek, s.34

 • Tillfälliga regler om det ekonomiska stödet, s.36

 • Tillfällig regel om stöd vid korttidsarbete under uppsägningstid, s.37

 • De tillfälliga reglernas giltighetstid, s.38