Personaljuridik

Tommy Iseskog
980 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Detta är den trettiotredje upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiotredje upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis. Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (nya utstationeringsregler och regler om korttidsarbete), anställning – anställningsskydd, (”modernisering” av LAS), arbetsmiljö (företagsbot), diskriminering, föräldraförsäkring och sjukfrånvaro samt avgång vid pension.

Fullständig titel

Personaljuridik