Tidsbegränsade anställningar

Tommy Iseskog
368 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

Tidsbegränsade anställningar är vanligt förekommande i det svenska arbetslivet. Lagstiftningen utgår från att en anställning löper tills vidare och att tidsbegränsade anställningar är undantag från denna huvudregel.

I boken Tidsbegränsade anställningar behandlas alla aspekter på denna anställningsform. Särskild uppmärksamhet ägnas åt

– förutsättningarna för tidsbegränsade anställningar,

– hur avtal om tidsbegränsad anställning formuleras,

– företrädesrätt till återanställning,

– konvertering av tidsbegränsad anställning,

– skydd mot diskriminering, och

– upphörande av tidsbegränsad anställning.

Lagens konverteringsregler har ändrats från och med den 1 maj 2016.

I andra upplagan av Tidsbegränsade anställningar har samtliga kapitel uppdaterats.

Tidsbegränsade anställningarinnehåller referenser till drygt 900 domar från Arbetsdomstolen.