Arbetsrättslig intensivutbildning Steg 3 – fördjupning och nyhetsuppdatering

5 - 7 maj 2021

Datum och tid (pågår flera dagar)

5 - 7 maj 2021

Var

Krusenberg Herrgård Knivsta

Pris

27 500 kronor (exkl. moms)
Boka din plats!

Arbetsrättslig Intensivutbildning, med Tommy Iseskog, är en årligen återkommande 3-dagars fördjupningskurs i arbetsrätt 5 - 7 maj 2021.

OM vi inte kan genomföra utbildningen fysiskt på grund av pandemin så kommer den att genomföras digitalt via Zoom.

Under utbildningen går vi igenom olika aktuella teman, till dessa teman diskuteras de viktigaste rättsfallen. Vi går också igenom aktuella lagändringar och kommande förslag om lagändringar.

Du får möjlighet att djupdyka i ny arbetsrättslig lagstiftning och lära dig vad den betyder i praktiken. Innehållet anpassas årligen till de rättsfrågor som är särskilt aktuella och viktiga. Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng.

Utbildningens upplägg

Undervisningen genomförs i seminarieform under 3 dagar. Föreläsningarna varvas med diskussioner. Utbildningen genomförs som internat på herrgård utanför Stockholm. Dagarna avslutas med gemensam middag. Du får möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter med övriga deltagare och du bygger ett värdefullt personligt nätverk.

Som deltagare uppmuntras du att höra av dig på förhand med dina önskemål om innehåll, vilket vi hoppas bidrar till att utbildningen blir så givande och interaktiv som möjligt. Mejla dina önskemål till info@iseskog.se.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som personalchef, HR-specialist, facklig företrädare och till dig som behöver en uppdatering av viktiga lagändringar och praxis. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen krävs vissa förkunskaper i arbetsrätt.

Program

 • 09:00  Föreläsning
 • 10:15 Förmiddagsfika
 • 12:00  Lunch
 • 14:15  Eftermiddagsfika
 • 16:00  Avslut föreläsning
 • 18:00  Gemensam middag

DAG 1

09:00-16:00

Diskrimineringslagens regler i praktisk tillämpning

Diskrimineringslagens förbudsregler – direkt diskriminering, diskriminering genom bristande tillgänglighet, indirekt diskriminering och trakasserier – innehåller olika ”tekniska” kriterier. Vid tillämpningen av diskrimineringsreglerna i en viss situation är det nödvändigt att ha koll på och förståelse för just dessa ”tekniska” kriterier.

Vi utgår från AD 2020 nr 3, som illustrerar tillämpningen av de olika diskrimineringsreglerna på ett pedagogiskt sätt.

Tvist om en uppsägnings giltighet

Reglerna i LAS om anställningens bestånd respektive upphörande vid tvist om giltigheten av en uppsägning eller ett avskedande är praktiskt mycket viktiga. Vad gäller egentligen och under vilka förutsättningar kan interimistiska beslut erhållas?

Vi utgår från AD 2020 nr 2, som är ett exempel på att det kan vara möjligt att få bifall till ett interimistiskt yrkande om anställningens upphörande, trots tvist om uppsägningens giltighet.

Den nya lagstiftningen om företagsbot

 • Alla arbetsgivare (även offentliga) kan numera drabbas av företagsbot vid arbetsmiljöbrott
 • Förhållandet mellan företagsbot och chefens straffansvar vid arbetsmiljöbrott
 • Vad behöver högsta ledningen veta om företagsbot och hur bör högsta ledningen agera i syfte att förebygga och förhindra sanktionsansvar?

DAG 2

09:00-16:00

Nya LAS-åldersreglerna

 • Vad innebär de nya LAS-åldersreglerna i praktiken?
 • Förhållandet mellan arbetsrätt och personalpolitik vid tillämpningen av de nya reglerna
 • Anställningsskydd i annan lagstiftning (än LAS) för den som uppnått/passerat LAS-åldern

Konverteringsreglerna i LAS

 • Kvalifikationstid och referensperiod
 • Olika kvalifikationstidsmått i LAS för konvertering respektive företrädesrätt

Vi utgår från AD 2019 nr 56, som handlar om hur man räknar dagar vid tillämpningen av kvalifikationstidskravet.

DAG 3

09:00-16:00

Hur går det med moderniseringen av arbetsrätten?

 • Turordningsreglerna
 • Arbetsgivarens kompetensutvecklingsansvar
 • Kostnaderna vid uppsägning
 • Förstärkt anställningsskydd för tidsbegränsat anställda

Vad händer med sjukförsäkringen?

 • Förslag om ändringar i den s.k. rehabiliteringskedjan
 • Hur påverkas arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

Uppsägning eller avskedande vid ”olämpligt uppträdande”

Vi utgår från AD 2019 nr 33 och AD 2019 nr 39.

Uppsamling av frågor/problemställningar som inte avhandlats tidigare under seminariedagarna.

 Deltagarna hemförlovas men med löfte om återsamling om ett år (maj 2021).


Följande ingår

Iseskogs e-utbildning, 21 föreläsningar, under två veckor.

Seminarier (med kaffe, lunch och trerättersmiddag under seminariedagarna). Kostnaden för logi tillkommer och betalas direkt till Krusenberg Herrgård. 

Datum och tid (pågår flera dagar)

5 - 7 maj 2021

Var

Krusenberg Herrgård Knivsta

Pris

27 500 kronor (exkl. moms)
Boka din plats!

Fler tjänster

Behöver Du mera kunskap?
Vi erbjuder även bland annat…

E-utbildning

Välj bland 21 föreläsningar inom områden som diskriminering, arbetsmiljö, uppsägning och avsked. Med ett abonnemang tittar du när du vill och hur ofta som helst.

Se smakprov

Bokhandel

Tommy Iseskog har skrivit 275 böcker och ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel.

Till bokhandeln

Aktuell Arbetsrätt

Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och aktuellt inom arbetsrättsområdet.

Boka utbildning
Mer tjänster