Anställningsavtalet – en handbok

Tommy Iseskog & Lars Harzell
350 kr
Lägg i varukorgen

Du måste logga in för att kunna handla.

En arbetsgivare och en arbetstagare är bundna vid varandra genom ett anställningsavtal. I boken Anställningsavtalet presenteras alla de olika regler som gäller när ett anställningsavtal ska ingås, under tiden det gäller och när det - av någon anledning - blir aktuellt att en anställning ska upphöra.

Detta är en handbok för den som praktiskt ska hantera frågor som rör anställningsavtalet. Boken är därför rikhaltigt utrustad med ändamålsenliga exempel och mallar.